Ostukorv on tühi.

SADAMAKORD & KKK

SADAMAKORD

1. KÖIGUSTE FESTIVALI KORD

1.1 Eepilise festivalielamuse saamiseks:
 1. Järgime festivali kodukorda.
 2. Oleme viisakad, ütleme vägivallale: “Ei!”.
 3. Hoiame puhtust – Kõiguste sadam on eramaa ja hoiame nii seda kui ka merd nagu oma kodu. Prügi paneme selleks ettenähtud kohtadesse.
1.2 Sisenemine festivalialale:
 1. Toimub ainult selleks ettenähtud kohast – festivali pääslast vöi viisakalt meresõidukiga sadamakaid kasutades.
 2. Lubatud on siseneda hästi käituva lemmikloomaga, kuid loom peab olema festivalialal rihma otsas ning on täielikult loomaomaniku vastutusel.
 3. Festivalialale saad pileti/käepaelaga, mida kontrollitakse festivaliväravas.
 4. Käepaela tuleb kanda terve festivali vältel.
 5. Kui käepael on käel, aga taastamistunnustega, kaotab see kehtivuse.
 6. Festivalialalt ära saadetud huligaane me festivalile tagasi ei oota. Kui külalise käepael eemaldatakse personali vöi turvatöötaja poolt, kaotab pilet/käepael kehtivuse ja antud isik enam festivalialale ei pääse. Ärasaadetud külastajatele piletiraha ei tagastata.
1.3 Festivalialale me ei luba:
 1. Mujalt kui festivalialalt soetatud vedelikke, v.a telklasse sisenemisel.
 2. Toiduaineid ja valmistoitu, v.a telklasse sisenemisel.
 3. Katkiseid klaas-, plekk-, plastik- või muid anumaid/esemeid, mis vöivad olla ohtlikud külalistele ja teenindavale personalile
 4. Relvi, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid (kaasaarvatud CBD) ja nuge.
 5. Ratastel liiklusvahendiga.
1.4 Jätame endale öiguse festivali territooriumilt ära saata ja/vöi politseile üle anda inimesed, kes:
 1. Omavad eelmises punktis nimetatud esemeid.
 2. Rikuvad korda ja teiste inimeste rahu. Segavad teenindava personali vöi tiimi tööd.
 3. Varastavad, kaklevad vöi vandaalitsevad.
 4. On silmnähtavalt liiga palju alkoholi vöi narkootikume tarbinud.
1.5 Baaritöötajad ega muu personal ei pea teenindama isikuid, kes:
 1. Käituvad üleolevalt (karjuvad, vilistavad vöi trügivad)
 2. On juba alkoholiga liiale läinud. Joo vett!

2. FESTARI CAMPING JA PARKLA

2.1 Telka ja parkla eeskirjad on kehtestatud festivali korraldaja poolt ning on järgimiseks köigile telkla külalistele ning festivali parklat kasutatavatele külalistele. Palun järgige eeskirju ning järgige hea tava kombeid.

2.2 Telkla territooriumil on lubatud viibida vaid külalistel, kellel on vastav telkla käepael.

2.3 Telklasse on lubatud kaasa vötta:

 1. Möistlikus koguses vedelikku. Sadamas on tasuta joogivesi.
 2. Oma toiduaineid ja valmistoitu.
 3. Lemmikloomad. Peavad olema rihma otsas ning on täielikult loomaomaniku vastutada.
 4. Ravimid.
 5. Telk ja magamisvahendid.

2.4 Festivali korraldajatel, teenindaval personalil ja vabatahtlikel on öigus kontrollida käepaela olemasolu telklas.

2.5 Festivali telkimisala väravasse ja parklate sissepääsudesse paigaldatakse teadetetahvel eeskirjadega.

2.6 Telka ja parkla töötajad on märgistatud festivali korraldusmeeskonnale viitavate särkide vöi ühetaoliste erksavärviliste vestidega.

2.7 Festivali korraldajatel ja teenindaval personalil on öigus telkimisalalt ära saata inimesed, kes:

 1. Rikuvad korda, vandaalitsevad, varastavad, häirivad teiste külaliste head ja rahulikku olemist, lärmavad,  segavad teenindava personali tööd, lagastavad telkimisala vöi selle ümbrust.
 2. Ei allu teenindava personali korraldustele.
 3. Omavad tulirelva vöi muid ohtlikke esemeid.
 4. Teevad tuld selleks mitte ettenähtud kohas.
 5. On liigses alkoholi- vöi narkojoobes.
 6. Ei oma telkimisala käepaela.

2.8 Telklast ära saadetud isiku käepael eemaldatakse. Juhul, kui isikul ei olnud eelnevalt käepaela, ei lubata temal enam alale siseneda. Juhul, kui ära saadetud isikul on möjuv pöhjus telklasse uuesti sisenemiseks, peab ta soetama uue telkimisala pileti. Korraldajatel ei ole kohustust telkimisala piletit tagasi osta ega tagastada.

2.9 Telkla avatakse festivali väravate avamisega samaaegselt. Telklast peab lahkuma 12h jooksul peale ametlikku festivaliaja lõppu.

2.10 Hoolimata kellaajast, ilmast ja olekust, hoidke loodust ja telkimisala vöimalikult puhtana.

2.11 Telkimisalas ning parklates on märgistatud prügikastid. Palun sorteerige prügi vastavalt märgistele.

2.12 Parkimine:

 1. Parkimiseks on külalistele festivalil loodud parklad ning märgistatud teeäärised.
 2. Parklasse võib siseneda ka karavaniga ja matkabussiga
 3. Jälgi suunavaid ja keelavaid viitasid ning liiklusmärke.
 4. Palume arvestada ajutiselt kehtestatud liikluskorraldusega.

2.13 Parklates ega telklates ei ole lubatud muusika mängimine automakist vöi kaasaskantavast kölarist. Austame kohalikke ning telklates ööbijaid.

2.14 Veesöidukiga tulijad:

 1. Peavad oma tulekust eelnevalt teada andma koigustefest@gmail.com, ilma käepaelata maismaale/alale ei lubata.
 2. Peavad soetama selleks vastava festivalipileti.
 3. On kohustatud ostma festivalipileti eelmüügist.
 4. Ei tohi tuua vedelikke ega muid keelatud esemeid veesöidukilt maismaale.
 5. Ei tohi veesöiduki pardalt lasta muusikat vöi muud segavat heli.

3. FESTARI TURVALISUS JA UJUMISREEGLID

3.1 Festivalipassi soetamisega nöustub iga külaline, et vajadusel vaadatakse tema isiklikud asjad läbi, vältimaks keelatud esemetega sisenemist.

3.2 Festivali turvateenistusel on öigus körvaldada ning festivali löppemiseni hoiustada punktis 1.3 mainitud esemeid.

3.3 Festivali korraldajad jätavad endale öiguse mitte lubada territooriumile isikud, kes keelduvad koostööst.

3.4 Esmaabi vajadusel vöi muu meditsiinilise probleem korral pöörduge festivali esmaabipunkti. 

3.5 Esmaabipunkt festivalialal on märgistatud äratuntava punase ristiga. Täpse asukoha leiad festivaliala kaardilt vöi küsides juhtnööre lähima töötaja/vabatahtliku käest.

3.6 Kiirabi vajadusel kasutage üldist hädaabi kutsungit 112 või paluge abi lähima töötaja/vabatahtliku käest.

3.7 Loomaarsti vajadusel pöörduge festivali infopunkti, kus jagatakse kohaliku vetarsti kontakti.

3.8 Festivali külastajal on lubatud vette minna vaid selleks ettenähtud kohas – Kõiguste sadama kailt.

3.9 Festivali korraldajad ei vastuta vetteminevate külaliste eest. Ujumine on festivali külalise enda vastutusel.

3.10 Alaealiste ujujate eest vastutavad nende vanemad ja/vöi täiskasvanud saatjad.

3.11 Vette minemine ja ujumine on lubatud vahemikus 10:00 – 22:00. Selles vahemikus on alal professionaalsed merepäästjad.

4. FESTARI VANUSEPIIRANGUD

4.1 Festivali soovituslik vanusepiirang on 16 eluaastat. Alla 16 aastastel soovitame tulla festivalile täiskasvanud saatjaga. Festivalialal ja avalikus ruumis kehtib Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ning alaealiste öist liikumist reguleerib § 23/1.

 • 23/1. Alaealise liikumisvabaduse piirang

(1) Laps on kohustatud järgima avalikku korda.

(2) Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00-06.00. Ajavahemikus 01.06-31.08 on alla 16-aastasel alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kell 24.00-05.00

4.2 Kõik alla 12. aastased (k.a.) lapsed saavad festivalile tasuta. Lapsed vanuses 13-17 (k.a.) aastased peavad ostma noortepassi või täishinnaga festivalipassi. Vanuse tuvastamiseks palume kaasa võtta lapse isikut tõendav dokument.

4.2 Baarid on mõeldud ainult täiskasvanutele ja alkoholitoodete ostmiseks on teenindava personali nöudmisel vajalik esitada pildiga isikut tõendav dokument (pass, id-kaart või autojuhiluba). Mitte aktsepteeritavad isikutunnistused on õpilas- või üliõpilaspilet, töötõend, id-kaardi koopiad ja invaliidsustõend.

5. VARIA

5.1 Festivali külastaja annab festivalialale sisenedes nöusoleku enda filmimiseks ja pildistamiseks ning salvestuse kasutamiseks ja levitamiseks, mis iganes formaadis või kujul, määramata ajaks, üle maailma.

5.2 Meediaväljaannetes on keelatud kasutada/avaldada audiovisuaalset sisu ilma korraldaja kirjaliku nöusolekuta.

5.3 Oma tervise ja vara eest vastutab igaüks täies ulatuses ise, seda kogu festivaliala ning seotud alade ulatuses ning kogu festivali vältel. Vara kadumisel soovitab korraldaja pöörduda festivalialal asuvasse “Kaotatud ja leitud” asjade punkti, mis on vastavalt tähistatud ka festivali kaardil.

5.5 Festival toimub iga ilmaga.

KKK

Kus Köiguste Festival toimub?

Festival toimub Saaremaal Kõiguste külas Kõiguste sadamas. Kõiguste sadam asub 187 km Tallinnast, 45.9 km Kuivastust ja 38.3 km Saaremaa pealinnast Kuressaarest.

Kuidas ma sinna kohale jõuan?

Kõiguste sadamasse saad tulla nii auto, bussi, jahi, karavani kui ka jalgrattaga. Täpsemad juhised kohalejõudmiseks leiad SIIT.

Kuidas ma festivalile pileti saan soetada?

Pileti saad soetada siitsamast kodulehelt, kui võtad ülevalt menüüst PILETID.

Ostsin piletid, kus need on?

Saatsime piletid sinu e-posti aadressile.
 PS! Kontrolli ka pakkumiste ja spami kausta!

Kas festivalipass/pilet kaotab alalt väljudes kehtivuse?

Festivalipassi omanikud saavad käepaela, millega saab alalt sisse-välja liikuda. Ühepäevapileti omanikud käepaela ei saa, kuid pääslast on võimalik osta omale eraldi käepael, millega saab samuti sisse-välja käia.

Kas pileteid saab osta ka kohapeal?

Jah, kui eelmüügist pileteid alles jääb, siis kohapeal saab samuti osta. Kuid soovitame piletid aegsasti ära osta, sest neid on väga piiratud koguses ning kohapeal on piletid kallimad.

Kas festivalipassid on nimelised?

Ei, festivalipassi saavad käepaela vastu kõik kellel on ette näitada kehtiva qr-koodiga pilet.

Kas pean pileti ostma ka oma lapsele?

Ei, kõik alla 12. aastased (k.a.) lapsed saavad koos täiskasvanud saatjaga festivalile tasuta.

Kus ma magan?

Festivalialal Kõiguste poolsaare tipus on imeline telkla. Karavaniga tulijatele on meil eraldi elektriga karavaniparkla, mis asub festivalialast veidi eemal. Telkla ja karavanipiletitega saab tutvuda ja neid soetada siit. Samuti on võimalus magada purjekas või jahis. 

Kas ma paadiga saan tulla?

Jah, Kõiguste sadamas on imeline sadamakai ning õige kohapeal on sealt ka vaade mõlemale Köiguste Festivali lavale. Paatide hinnakirjaga saab tutvuda Kõiguste Marina kodulehelt. Paadikoha eest saab tasuda Kõiguste sadama peamajas. 

PS! Seal kehtivad hinnad on Festivali ajal ainult paadiga tulijatele. 

Kas pean eraldi ostma telklapääsme?

Jah, telklasse pääsed eraldi telklapääsmega. Täpsem info selgub varsti, hoia pilk peal või liitu meie uudiskirjaga.

Kas oma söögi ja joogiga pääseb festivalile/telklasse?

Ei, Festivalile oma söögi ja joogiga ei pääse v.a telklasse. Telklaalal võib viibida oma toidu ja joogiga. Telklaalal on eraldi telgis elektriühendus, veekeetja, puhas olmevesi ning võimalus telefoni laadimiseks.

Kas festivalile pääseb oma veepudeliga?

Jah, Festivalialal on joogivee punktid pudelite täitmiseks. Turvalisuse tagamiseks ei või joogipudel olla klaasist.

Kus ma pesemas saan käia?

Festivali peamajas on sauna ja duširuumid. Telkla- ja karavanipileti omanikele ja paadiga tulijatele on seal käimine tasuta. Hommikusaun on avatud laupäeval ja pühapäeval 10.00-14.00. Duširuumid on avatud 08.00-22.00.

Kus parkla on ja kas parkimine maksab?

Parkla asub 400m enne festivaliala ja parkimine on tasuta! 

Kas lemmiklooma võib kaasa võtta?

Jah, hästi käituvad lemmikloomad võib rihma otsas kaasa võtta.

Kes esinevad?

Sellest saavad kannatlikud varsti teada 😉 Et olla esimene, liitu uudiskirjaga või jälgi meid sotsiaalmeedias.

Mis kell bändid peale lähevad?

Festivali ajakava leiab siit.

Kas peale muusika ka festaril midagi toimub?

Jah, Festivalil on hulganisti tegevusi nii kõigile alustades beer pongist, hommikujoogast kuni Iron Mani ja stand-up komöödiani. Kõik tegevused on kirjas ajakavas.

Kaotasin oma asjad, kust need leian?

Kaotatud ja leitud asjad viiakse festivali pääslasse. 

Kuhu pöördun, kui mul tekib täiendavaid küsimusi seoses Köiguste Festivaliga?

Lisaküsimuste korral võib kirjutada info@koigustefest.ee 

Keri ülesse
a

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem Ipsum.
lorem quis bibendum aucto Lorem ipsum dolor
um aucto Lorem ipsum

Follow us